sâmbătă, 1 decembrie 2018

Câteva gânduri la ceas de Centenar

Stema României Întregite, 1921-1947
 
Momentul de azi, 1 Decembrie 2018, coincide cu punctul culminant al Centenarului Marii Uniri, care a început de fapt în anul 2016, când s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial de partea Antantei, cu obiectivul precis şi istoric al eliberării, după un mileniu, a vechilor ţări româneşti ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului, precum şi a provinciei Bucovinei, smulsă din trupul Moldovei în anul 1775, şi al integrării acestor teritorii şi a populaţiei lor majoritar româneşti în Regatul României. Debuta astfel ceea ce în interbelic în special era denumit Războiul de Reîntregire, de la sfârşitul căruia vom aniversa 100 de ani anul viitor; adică de la victoria finală a armatei regale române asupra armatei roşii maghiare şi a Republicii Sovietice Ungare şi de la capitularea Budapestei la 3-4 august 1919.
 
Stema Valahiei
 
Marea Unire a cuprins de fapt trei momente esenţiale: (1) votarea în Sfatul Ţării de la Chişinău la 27 Martie/9 aprilie 1918 a Unirii Basarabiei cu România, un eveniment la care nu se gândea nimeni la intrarea României în război, dar pe care l-a făcut posibil revoluţia rusă din anul 1917; (2) declararea de către Congresul General al Bucovinei a Unirii acesteia cu România la 28 Noiembrie 1918; (3) în fine, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, la care 1.228 de delegaţi ai tuturor localităţilor româneşti din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Sătmar, ai facultăţilor şi şcolilor, ai organizaţiilor de femei şi militarilor români din fosta armată imperială austro-ungară, ai celor două culte româneşti, Biserica Ortodoxă şi Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică), în cadrul unei întruniri la care au venit peste 100.000 de oameni, la 1 Decembrie 1918, au proclamat şi ei Unirea cu România, alături de o serie întreagă de obiective democratice pentru viitoarea Românie Întregită. În lunile următoare, în cadrul unor adunări subsecvente, diferitele minorităţi naţionale, inclusiv secuii şi maghiarii, şi-au exprimat cu mai multă sau mai puţină convingere adeziunea la Actul Unirii.
 

Steagul Moldovei

De reţinut că, deoarece actul de autodeterminare al Transilvaniei, Banatului şi celorlalte provincii de la vest de Carpaţi era şi cel mai delicat, drepturile istorice româneşti fiind mai controversate decât în cazul Bucovinei şi Basarabiei, care aparţinuseră Moldovei până în 1775, respectiv 1812, armata română a rămas la vechea graniţă cu Austro-Ungaria pe toată durata acestor evenimente, tocmai pentru a nu se putea susţine că exprimarea voinţei populare ar fi fost viciată. Aşa că mulţi dintre participanţii la Marea Adunare Naţională şi-au asumat reale riscuri mergând la Alba Iulia; existau formaţiuni paramilitare ungureşti ostile Unirii, iar mare parte din Banat, inclusiv Timişoara, fusese ocupată de armata regulată sârbă.

Stema Transilvaniei

Ar fi greşit să ne imaginăm că, deşi punct culminant al acestor evenimente epocale, Marea Adunare de la Alba Iulia a reprezentat şi deznodământul. În 1919, în timp ce restul lumii îşi aducea soldaţii acasă, România a mai avut de înfruntat un conflict armat, cel de care aminteam mai devreme. Concomitent, Marea Unire era pusă pe masa verde a Conferinţei de Pace de la Paris, cel mai greu de trasat fiind noile hotare de nord şi de vest ale României Întregite. Negocieri furibunde, cu răsturnări de situaţie, în care din fericire România a beneficiat de o garnitură de oameni politici net superiori celor care vor trebui azi să asigure prima preşedinţie românească a Uniunii Europene, au condus în cele din urmă la semnarea Tratatului de la Trianon, la 4 iunie 1920.

Stema Banatului

Privit de istoriografia şi clasa politică ungară drept momentul apocalipsei naţionale, când Ungaria a pierdut jumătate din teritoriul său istoric şi milioane de maghiari au devenit din membri ai majorităţii dominante, minoritari în alte state naţionale, pentru care regimul FIDESZ/Viktor Orban pregăteşte un centenar ambiţios, Trianonul nu a fost de fapt decât o victorie parţială a românilor. Da, Unirea de la Alba Iulia a fost recunoscută, dar prin trasarea graniţelor nu toate comunităţile care-şi exprimaseră voinţa de autodeterminare în sensul Unirii cu România au fost lăsate între graniţele Regatului României. Aşa am ajuns să vorbim astăzi de Banatul de Vest (Sârbesc), de Maramureşul de Nord (numit uneori şi istoric) şi de Crişana de Vest, precum şi de minorităţile naţionale româneşti din aceste regiuni, care au nevoie de sprijinul României pentru a rezista presiunilor asimilaţioniste din Serbia, Ungaria şi Ucraina. De fapt, graniţa din Banat a primit configuraţia actuală de-abia în 1924, când a avut loc un schimb de teritorii între România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor (viitoarea Iugoslavie).

Stema Olteniei

Marea Unire nu a fost însă doar despre populaţii şi teritorii. Ea a dat startul unor transformări profunde, precum reforma agrară din 1919-1921, care a rezolvat, până la venirea comunismului, problema ţărănimii şi a proprietăţii asupra pământului (să nu uităm că în 1907 România Mică cunoscuse o răscoală ţărănească de tip medieval, probabil ultima din istoria Europei), introducerea în 1919 a votului universal pentru toţi bărbaţii cu vârsta de peste 21 de ani (drept acordat şi femeilor în 1938), adoptarea unei noi Constituţii în 1923, una dintre cele mai democratice şi mai moderne constituţii europene din acea epocă. Avântul cultural al celor două decenii care despart cele două războaie mondiale, avânt ce nu a fost încă egalat în următoarele opt decenii, este fără îndoială rezultatul cumulării energiilor diferitelor regiuni care au compus România Întregită şi al întâlnirii între elementele de specific diferit ale acestora. De altfel, marile personalităţi culturale (literare, artistice, muzicale, ştiinţifice, filosofice) şi politice ale perioadei interbelice proveneau din toate colţurile României dintre Nistru şi Tisa şi chiar şi de mai departe, dintre românii din Balcani.

Blazonul Crişanei

În realitate, Marea Unire îndeplinea ultimul obiectiv al unui proiect de ţară care fusese lansat cu exact şapte decenii mai devreme, în timpul revoluţiei din 1848, când România exista doar ca vis al unor tineri entuziaşti, plecaţi la studii în străinătate şi contaminaţi aici cu diferite idei liberale, proveniţi din două principate subdezvoltate de la periferia Europei, sau, potrivit Europei, de la marginea Imperiului Otoman, în cadrul căruia acestea aveau doar statutul unor provincii autoguvernate privilegiate. Nu mai trecem în revistă toate etapele, dar este clar că acest proiect de ţară, cu toate miticismele româneşti sancţionate cu umor de Caragiale şi cu năduf de Eminescu, dar de ambii la fel de dur, a fost urmărit cu o tenacitate care atunci poate nu părea suficientă, dar azi pare ceva de care politicienii zilei sunt complet incapabili.

Stema Maramureşului

Şi apropo de naţionalismul păşunist şi eurosceptic asumat de unii în ziua de azi, inclusiv dintre liderii actualei coaliţii de guvernământ, proiectul de ţară care a dus la formarea României întregite nu era doar naţional, dar şi modern şi european. Construcţia de căi ferate, mult mai eficientă decât cea de autostrăzi în zilele noastre (chiar dacă şi atunci au existat scandaluri de corupţie), transformarea aproape peste noapte a unor târguri balcanice în oraşe occidentale, mai ales a Bucureştiului în Micul Paris, înlocuirea pravilelor medievale cu Codul Civil al lui Napoleon, formarea la fel de rapidă a unei armate naţionale capabile să câştige războaiele din 1877-1878 şi 1913 şi apoi să lupte cu eroism în Marele Război, încurajarea industrializării şi asumării valorilor occidentale, racordarea diplomatică şi dinastică a României la Europa etc. au fost de asemenea părţi componente ale proiectului de ţară care a dus la Marea Unire şi apoi la avântul economic şi cultural interbelic. România ar fi fost departe, dacă nu interveneau dictaturile, mai ales cea comunistă, rapturile teritoriale şi al doilea război mondial, precum şi orbirea, corupţia, ipocrizia şi meschinăria politicii româneşti din post-comunism. Iar noile proiecte de ţară, începând cu pactul de la Snagov din 1995 pentru integrarea în NATO (realizată în 2004) şi în Uniunea Europeană (îndeplinită la 1 Ianuarie 2007) nu sunt şi nu trebuie să fie altceva decât reveniri în formele actuale la acel proiect de ţară şi la cursul istoric imprimat de revoluţia din 1848 şi de Marea Unire din 1918.

Stema Bucovinei
 
Stema Basarabiei (perioada ţaristă)
 
Stema Dobrogei